Diamant savklinger

Diamant savklinger til skæring i beton, asfalt, skifer og m.m.

 

 • ST-7 diamant savklingen er velegnet til: beton, mursten, betontagsten o.l.

 • U5 diamant savklingen er særdeles velegnet til beton, beton (forstærket), betontagsten,
  teglsten, belægningssten, kloakrør, klinker o.l.
  Meget velegnet til granit, armeringsjern, eternit, stål op til 3 mm godstykkelse o.l.
  Velegnet til: asfalt, marmor, skifer

 • G4 diamant savklingen er særdeles velegnet til granit, gnejs, basalt o.l.
  Meget velegnet til teglsten, marmor, skifer, klinker o.l.
  Velegnet til: beton, betontagsten marmor, skifer